kosten

wat zijn gangbare prijzen?

fotobalk

 

 

offerte of uurtarief

 

advies- en ontwerpkosten

 

aanlegkosten

         

Ik werk op basis van een gespecificeerde offerte of op een vooraf vastgesteld uurtarief. Dit geldt voor ontwerp, advies, aanleg en onderhoud.
Bij terugkerende werkzaamheden kan een abonnementstarief worden afgesloten. 

Advies kan worden ingewonnen per uur. De kosten zijn afhankelijk van de aard en duur van de werkzaamheden en de locatie.

De prijs van een tuinontwerp wordt bepaald door de grootte van de tuin, bewerkelijkheid van het ontwerp en bouwkundige elementen zoals vijver of veranda. De kosten voor een tuinontwerp varieren daarom van €3,00 tot €10,00 per m² of meer.

 

 

De kosten voor de realisatie van een tuin hangt af van de omvang van de werkzaamheden, hoeveelheid grondwerk, benodigde machines, gekozen materialen en dergelijk. De aanleg kan varieren van €30,00 tot €100,00 per m² of meer.

Tijdelijke btw-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen: 15% korting op arbeid

Staatssecretaris Weekers van Financiën verlaagt per 1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. In tegenstelling tot de eerdere btw-verlaging in 2010-2011 valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de verlaging. Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.